Фондация „Асансьорна безопасност“ открива временна приемна в сградата на община Стара Загора

Във връзка организираното от  Фондация „Асансьорна безопасност“ интерактивно обучение, в рамките на превантивна програма „Ваканция“ 2019, ще бъде открита ВРЕМЕННА ПРИЕМНА на 19.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107.

Информационната кампания е насочена към домоуправители и/или представители на многофамилни жилищни сгради, които биха искали да получат консултации по теми касаещи техническата изправност и безопасност на асансьорите в техните сгради.

В рамките на  временната приемна ще бъдат дискутирани теми, като:

  1. Какви документи е необходимо да поддържа етажната собственост;
  2. При какви ситуации е необходимо незабавно да се свържат незабавно с:
  • Фирмите за техническа поддръжка и кога да се обърнат към фирмите за технически надзор.
  • Кога да се изпрати сигнал до ДАМТН.
  1. Кои са критичните ситуации, при които е задължително да бъдат информирани квалифицирани специалисти.
  2. Ако бъде установен технически проблем от страна на живущите, към кого да бъдат адресирани.

Share this post