Решение за изпълнение на комисията от 30.04.2019 год. за забрана на пускането на пазара на вятърни турбини модели SWT-2.3-101 и SWT-3.0-113 и за изтегляне на машините, които вече са пуснати на пазара

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за Решение на ЕК относно мярка, предприета от Швеция, за забрана на пускането на  пазара на вятърни турбини модели SWT-2.3-101 и SWT-3.0-113 и за изтегляне на машините, които вече са пуснати на пазара. Турбините са произведени от Siemens Gamesa Ranewable Energy AB.

В решението се посочва, че неподвижният предпазител, защитаващ срещу движещи се части на ротора на модел SWT-2.3-101, може да бъде отворен без да бъде  използван отделен/специален инструмент, което представлява несъответствие с изискванията, определени в раздели 1.3.8.1 и 1.4.2.1 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

За модел SWT-3.0-113 е посочено, че димният детектор няма предупредителен сигнал за лицата, които може да са вътре в турбината в случай на пожар, което представлява несъответствие с основно изискване за здраве и безопасност, определено в раздел 1.5.14 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

Няма информация турбините  да се разпространяват на територията на РБългария.

В случай, че икономически оператори установят, че продуктите са пуснати на пазара и/или в експлоатация, моля да информират служителите на Главна дирекция „Надзор на пазара“ Евелина Ринкова, тел.: 0885 398 474 и Антоанета Младжова, тел.: 0879 519 212.

Share this post