ДАМТН отправя покана за подаване на заявление за безвъзмездно предоставяне на твърди горива за битово отопление

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) отправя покана до всички заинтересовани лица по чл. 27 от Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Наредбата), да подадат заявление за безвъзмездно предоставяне на твърди горива за битово отопление.

Въглищата могат да се предоставят безвъзмездно на:

  • упълномощени длъжностни лица от държавни или общински учреждения;
  • учебни заведения;
  • детски градини;
  • болници или други организации със социално предназначение;
  • общини.

Твърдите горива са от арбитражни проби и съответстват на изискванията за качество.

Предоставянето им става при спазване на последователността на постъпване на заявленията.

Транспортирането и всички съпътстващи дейности за предоставяне на твърдите горива се извършва от или за сметка на получаващата страна.

Повече за реда, начина за предоставяне и наличните количества можете да намерите ТУК.

 

 

 

Share this post