Извършване на застрахователни услуги

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги“

 


Определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Застраховка „Трудова злополука“ на личния състав на агенцията – общо 364 души.
Определен за изпълнител:ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, гр. София;

Обособена позиция № 2:. Застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука“ на местата на 26 бр. Автомобили.
Определен за изпълнител: ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, гр. София;

Обособена позиция № 3:. Застраховка „Автокаско” на 24 бр. автомобили
Определен за изпълнител: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, гр. София;

Обособена позиция № 4:. Застраховка „Автокаско” на 2 бр. автомобили – подвижни лаборатории. Застраховка на електронното оборудване трайно монтирано в подвижните лаборатории.
Определен за изпълнител: ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, гр. София;

Обособена позиция № 5: Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН. Застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на ГД „ККТГ”. Застраховка на мобилни електронни устройства.
Определен за изпълнител: ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, гр. София.

Share this post