Пазарна консултация за „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване” с три обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване” с три обособени позиции:


» [05.12.2019 г.]

Индикативни оферти за пазарни консултации на:

Share this post