Пазарна консултация за „Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, ГД ККТГ по осем обособени позиции“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, ГД ККТГ по осем обособени позиции“:


» [22.05.2019 г.]

Индикативни оферти за пазарни консултации на:

Share this post