Ремонт на помещения стопанисвани от ДАМТН

» [27.7.2015 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет „Ремонт на помещения стопанисвани от ДАМТН “. Офертите да бъдат предоставени  до 17.00 часа на 30.7.2015 г.  в Деловодството на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А.

Ремонтът трябва да започне на 01.8.2015 г. /събота/ и да приключи окончателно до края на деня на 02.8.2015 г. /неделя/.

Share this post