Започна Глобалната информативна кампания на ОИСР за 2020 г. относно безопасността на детските играчки, продавани онлайн