План за действие на ДАМТН

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2024 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2024 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2023 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2023 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2022 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2022 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2021 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2021 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2020 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2020 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2019 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2019 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2018 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2018 г.
 • График за проверка на оправомощените лица през 2018 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2017 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2016 г. (актуализиран)

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2016 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2016 г. (актуализиран)

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2016 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2016 г. (актуализиран)

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2016 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2015 г.

 • Приложение 1 към чл.33а на Закона за администрацията – Цели на администрацията за 2015 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2014 г. (актуализиран)

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2013 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2012 г. (актуализиран)

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2011 г.

План за действие на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 2010 г.