Проект EEPLIANT 2

Старт на проекта EEPLIANT 2

Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране

Началото на проект EEPLIANT2 бе официално открито на конференция, която се състоя на 03 Октомври 2017 в Брюксел. Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи от законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

Това ще бъде постигнато чрез съвместно наблюдение, проверка и надзорни дейности по прилагане на  законодателството от надзорните органи на 18 страни членки и национална агенция. Действието ще има транснационално въздействие върху единния пазар на ЕС.

Проектът се координира от PROSAFE и се финансира по програмата  „Хоризонт 2020“. Държавите, които участват в проекта са: Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения и Швеция.

През следващите 30 месеца, участниците в проекта ще извършат проверки и изпитвания на енергийните характеристики на домашни хладилни уреди, професионални хладилни продукти, както и на потреблението на енергия, консумирана от уредите, включени в мрежа в режим на готовност. Тези продукти ще бъдат взети от пазара въз основа на подход основан на риска. В случай на открити несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към несъответстващите продукти.

Проект EEPLIANT2 е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за постигане на по-високи нива на  съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране.

Този проект надгражда проект EEPLIANT2014, по който се извършиха проверки и изпитвания на енергийните характеристики на светодиодни (LED) лампи, отоплителни и комбинирани топлоизточници, домашни и офис принтери.

Следвайте ни в Twitter: https://twitter.com/eepliant
Website на проекта: http://www.eepliant.eu/

За контакти:
Ioana Zlotila, Заместник-изпълнител директор
Офис на PROSAFE
Avenue des Arts/Kunstlaan 41B-1040 Брюксел, Белгия
Tel:+32 2 8080 996
www.prosafe.org
E-mail: info@prosafe.org, ioana@prosafe.org

Обща информация
Тази информация е предоставена от PROSAFE и надзорните органи на 17 страни членки в рамките на проекта EEPLIANT2. Проектът се координира от PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), неправителствена организация, която обединява служители по надзор на пазара от цяла Европа и света. За да научите повече посетете www.prosafe.org. На тази страница ще откриете и още информация за други проекти, чиито координатор е PROSAFE.

Изявление
Тази публикация се осъществява в рамките на проект EEPLIANT 2, съфинансиран по Програмата за развитие и иновации „Хоризонт 2020“ под номер 752591.
Съдържанието на тази публикация представлява виждане на автора и е изцяло негова отговорност; това по никакъв начин не може да се счита като становище на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на която и да е друга организация в рамките на ЕС. EASME не носи о