Проект EEPLIANT

Старт на проекта EEPLIANT

Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране

Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи от законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

Това ще бъде постигнато чрез координирани действия по надзор на пазара на 13 надзорни органа в единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се финансира по програмата „Хоризонт 2020“.

През следващите 28 месеца, участниците в проекта ще извършат проверки и изпитвания на енергийните характеристики на стотици светодиодни (LED) лампи, домашни и офис принтери и отоплителни и комбинирани топлоизточници. Тези продукти ще бъдат взети от пазара – магазини и други канали за дистрибуция и съответствието им с изискванията, свързани с енергийната ефективност ще бъде проверено и измерено в лаборатории. В случай на открити несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към несъответстващите продукти.

Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за постигане на по-високи нива на съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране.

Държавите, които участват в проекта са: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Латвия, Малта, Нидерландия, Обединеното Кралство, Полша, Словения и Швеция.